Co zapewniamy?

Zapewniamy pełne wsparcie w przygotowaniu Twojej firmy na wejście w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów potocznie nazywanych „sygnalistami” oraz zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Zapewniamy pełne spektrum działań na każdym etapie, od opracowaniu procedur, przez zapewnienie bezpiecznego systemu służącego do zgłaszania nieprawidłowości i zarządzania zgłoszeniami, po obsługę zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenie audytów oraz szkoleń w tym temacie.

System informatyczny do bezpiecznego zgłaszania nieprawidłowości

System „Sygnalizator” jest systemem zapewniającym bezpieczny kanał zgłaszenia informacji. Nie wymaga zakładania konta, zostawiania adresu mailowego ani innych danych Sygnalisty. Umożliwia Sygnaliście późniejsze poznanie statusu zgłoszenia, uzupełnienie podanych wcześniej danych oraz udzielenie odpowiedzi na pytania obsługującego zgłoszenie

Oferujemy kilka opcji korzystania z naszego systemu, w zależności od potrzeb.

Wdrażanie i opracowanie procedur dla firmy

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu procedur zgodnych z ustawowymi wymogami .

Obsługa zgłoszeń sygnalisty

W zależności od wybranego planu możesz samodzielnie rozpatrywać każde zgłoszenie albo powierzyć nam dokonanie wstępnej oceny zgłoszenia pod kątem merytorycznej poprawności oraz zasadności zgłoszenia.

Konsultacje

Jeżeli nie jesteś pewien czy działania w Twojej organizacji są właściwe i potrzebujesz opinii , nasz zespół jest do dyspozycji.

Audyty

Nawet najlepiej zorganizowana firma potrzebuje zewnętrznego audytu, który niezależnie i obiektywnie spojrzy na przestrzeganie ustawowych obowiązków w organizacji

Szkolenia

Oferujemy przeprowadzenie szkoleń kierowanych dla kadry kierowniczej, szkolenia dla osób zapewniających obsługę zgłoszeń oraz dla sygnalistów.

Obraz Rudy and Peter Skitterians z Pixabay