Wdrażanie i opracowanie procedur

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz jej aktualizacja z chwilą uchwalenia ustawy krajowej, obejmuje następujące zagadnienia: