Sprawdź czy dla Twojej firmy wymagany jest system obsługi zgłoszeń wewnętrznych.

 

 

Wypełnienie poniższego testu pozwoli sprawdzić czy Twoja firma musi posiadać  system obsługi zgłoszeń wewnętrznych i w jakim terminie od wejścia w życie ustawy.

 

 

Zapraszamy do sprawdzenie czy Twoja firma potrzebuje systemu obsługi zgłoszeń wewnętrznych

Wielkość zatrudnienia.
Podaj ilość osób zatrudnionych w Twojej jednostce (łącznie na podstawie umowy o pracę, powołanie, wybór, mianowanie, spółdzielczą umowę o pracę lub pracowników tymczasowych).
Przynależność do sektora.
Wybierz przynależność do sektora.
Rodzaj jednostki organizacyjnej – czy Twoja jednostka lub Ty jesteście:
Wybierz odpowiednią odpowiedź.
Proszę podaj nazwę firmy
Proszę wpisz swoje imię i nazwisko
Proszę podaj swój adres email
Proszę podaj nr telefonu