Sygnalizator

Oferowany przez nas system Sygnalizator jest rozwiązaniem informatycznym pozwalającym na bezpieczną i sprawną obsługę zgłoszeń nieprawidłowości.

System umożliwia sprawdzenie, czy dany Podmiot jest zobowiązany do wdrożenia systemu obsługi zgłoszeń wewnętrznych lub zgłoszeń zewnętrznych.

Poniżej ujęto najważniejsze  cechy systemu:

Skorzystaj z poniższego formularza aby zamówić dostęp do wersji demonstracyjnej systemu lub zamówić inne usługi.