Poniżej znajdują się przyciski kierujące do systemu zgłoszeń nieprawidłowości w podmiocie: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie 

ul. Marynarki Polskiej 1, 83-110 Tczew

 

 

Poniżej znajdują się przyciski kierujące do systemu zgłoszeń nieprawidłowości Sygnalizator.

Najczęstsze pytania

System Sygnalizator jest bezpieczny zarówno dla sygnalisty jak i podmiotu  który korzysta z tego systemu w celu zapewnienia  kanału zgłoszeń sygnalistów.

Wymiana danych z systemem jest szyfrowana za pomocą certyfikatu SSL. System zapewnia Sygnaliście anonimowość- nie musi on podawać żadnych danych , nie musi nawet podawać adresu email.

System Sygnalizator ma wbudowaną funkcję anonimizacji danych osobowych, którą to funkcję Administrator systemu możne włączyć dla wybranego zgłoszenia usuwając adres IP z którego przysłano zgłoszenie oraz adres email jeśli został podany.

Dodatkowo  zapewniono ochronę systemu poprzez DNS over TLS,  przed atakami typu DOS i DDOS – IQ Shield, zaimplementowano rozbudowane zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem,  oraz ochronę systemu przed botami co uniemożliwia wysłania zgłoszenia przez boty.

Administrator ma także możliwość blokowanie niechcianych adresów IP oraz adresów email.

Dedykowany dostęp do systemu oznacza, że Twoja firma/organizacja otrzyma spersonalizowany link  do własnej dedykowanej  strony w systemie umożliwiający składanie zgłoszeń oraz sprawdzenie statusu zgłoszenia.

W zależności od wybranego pakietu klient będzie miał możliwość przeglądania zgłoszeń (od wersji STANDARD) lub pełną obsługę zgłoszeń, a w pakiecie PREMIUM+ uzyska dostęp administracyjny do systemu.